کلیپ قرآنی زیبا (سوره الرحمن)

887
جام جمکران 1.4 هزار دنبال‌ کننده

این آیات ابتدای سوره الرحمن خیلی زیباست! با دقت بشنویم: به نام خداوند بخشاینده مهربان، بخشاینده ، بیاموختنی کرد قرآن را آفرید انسان را به او آموخت بیان را خورشید و ماه بر حساب اند و درخت و علف سجده کنانند و آسمان را برافراشت و توازن را بر قرار کرد مبادا میزان را برهم زنید وزن را به تعادل بپا دارید و از میزان مکاهید و زمین را برای آفریدگان قرار داد در آن میوه ها و خرمابنان دارای پوششها و دانه های حَبّ پوشیده در برگ و گلهای عطر آگین پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید

جام جمکران 1.4 هزار دنبال کننده

امیر مدرسی نیا

3 هفته پیش
فبای آلائ ربکما تکذبان
pixel