مرکز توسعه و ارتقای نفربر ها و خودروهای زرهی عربستان 2

559

مرکز توسعه و ارتقای نفربر ها و خودروهای زرهی عربستان که با کمک تکنولوژی سیستم های دفاعی شرکت FNSS ترکیه اقدام به بازسازی و ارتقای نفربرهای M113 نیروی زمینی عربستان می کند .

مجید
مجید 313 دنبال کننده