مدیریت استرس

906
استرس  شرایط یا احساسی  است که در آن، فرد  از لحاظ ادراکی  بر این باور است که  مجموع خواسته ها و انتظاراتی  که از او وجود دارد، فراتر از منابع، امکانات و توانمندی های در اختیار اوست. هدف از این درس آشنایی با استرس، انواع آن، عواملی که بر آن تاثیر می گذارد و نهایتا راهکارهای مدیریت استرس می باشد .
شرکت ایده 28 دنبال کننده
pixel