استفاده از پارافین برای دست

57

پارافین می تواند برای عمل مانیکور یا پدیکور و درمان پیری پوست استفاده شود. اگر آرایشگر هستید و می خواهید برای مشتری از مواد با کیفیت استفاده کنید می توانید از طریق شماره ۰۹۱۲۴۰۷۶۵۱۱ تماس بگیرید.