کارگاه اهمال کاری و مدیریت زمان(کرج)

82

برگذاری کارگاه اهمال کاری و مدیریت زمان در کرج در این کارگاه یاد گرفتیم که اهمال کاری و تنبلی را برای همیشه کنار بگذاریم و از زمان بهترین استفاده را داشته باشیم. در این کارگاه تکنیک های عملی و کاربردی که در زندگی روزمره بیشترین استفاده را دارد گفته شد. تکنیک هایی که با انجام هر کدام از آنها بهترین نتیجه را می توان گرفت.