جلسه 8 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نوشتن نام بهره وران در پروپوزال

209

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی آموزش نحوه نوشتن نام بهره وران در پروپوزال داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564906761