دلایل به وجود آمدن آکنه ودرمان آن به وسیله میکرونیدلینگ

385
َAtrisa Clinic
َAtrisa Clinic 13 دنبال‌ کننده

روش فیزیولوژیک و در نتیجه بدون عارضه می باشد. بدون درد است و در زمان کوتاهی انجام می شود برای پوستهای نازک نیز می توان استفاده کرد. دوره بهبودی بعد از فرایند کوتاه است می توان تا بدست آمدن نتیجه دلخواه هر چقدر که فرد بخواهد آنرا تکرار کرد. قسمت اول. با ما همراه باشید....

َAtrisa Clinic
َAtrisa Clinic 13 دنبال کننده