عکاسی از دنیای کوچک اطرافمان (بیسکولنز#10)

53
همسایه های خوب من در بیسکولنز، امروز می خواهیم به عکاسی با هر وسیله ای که داریم از جهان کوچ و شگفت انگیز اطرافمان بپردازیم. به نظر من که یکی دنیای ریز اطراف ما و یکی جهان زیر اقیانوس هر دو فوق العاده شگفت انگیز هستند، به نظر شما چه طور؟ عکاسی ماکرو اما بدون لنز ماکرو موضوعی هست که روش صحبت می کنیم و امیدوارم کارهاتون رو برای من هم بفرستید خیلی خوشحال میشم کارهاتون رو بینم . . . . http://bisculens.ir http://hmaleki.ir http://instagram.com/bisculens hadis.design[at]gmail[dot]com
pixel