صید مروارید در خلیج فارس -پروژه ی نهام از بردیا بهرام نژاد

131
صید مروارید در خلیج فارس از عصر باستان تا دو قرن پیش(قبل از روی کار آمدن صنعت نفت) با ارزشترین فرآورده ی خلیج فارس مروارید بوده. و به همین دلیل بسیاری از مردمان کرانه ی جنوبی و شمالی خلیج فارس در طول تاریخ شان به صید و یا تجارت مروارید مشغول بوده اند. یکی از مرغوب ترین مروارید های رایج و موجود در جهان مروارید جزیره خارک بوده که به مروارید خارکی مشهور است و سپس مروارید های بحرین و کیش. البته چیزی که صید مروارید در خلیج فارس را ارزشمند می کند ارزش مروارید نیست، بلکه آئین ویژه‌ی آن است به آواز کاری که برای صید مروارید خوانده می‌شود و همچنین در بعضی از موارد به خواننده ی آن "نهام" می گویند که در کرانه های جنوبی خلیج فارس به "نهام البحری" معروف است. نهام صید مروارید شامل: غوص شراع صید مروارید توب توب (خداحافظی بانوان با صیادان) جشن بعد از صید روزانه میداف و... است عوض الدوخی خواننده ی کویتی در سال های گذشته یکی از نهام ها را باز سازی کرده که ناخدا رسول غریبی لطف فرموده اند قسمتی از آن را برایمان ترجمه کرده اند: اشک‌ها بی مهابا بر گونه هام جاری گشت می بینم که زمانه ام مرا تنها گذاشت باید خاک زمین بر سرنهم و دیده نبیند وبا غیر اهلی‌ها همدم و مثل آنها شدم من بعد از آنکه عزت و جاه ماها گردید به من حق بده اگر دیار را ترک گفتم و در کوه و دشت ساکن شدم در وبسایت bardiabahramnejad.ir دو نمونه از نهام اهل تسنن و شیعیان بارگزاری شده قسمتی از بایستگی ما برای خلیج فارس بردیا بهرام نژاد
pixel