آموزش رمزگشایی دستگاه DVR 2004

481

این ویدیو قسمتی از یک ویدیوی آموزشی برای رمزگشایی یک سری از دستگاه های DVRآنالوگ 2004 است که برای مدل های 36584-36588-36566-36546 هم می شود به کار برد.

نصب برتر
نصب برتر 19 دنبال کننده