تکنامه - پنتون رنگ سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد: Greenery

1,268
پنتون رنگ Greenery 15-0343 TCX را به عنوان رنگ سال ۲۰۱۷ انتخاب کرد. رنگ سال پنتون که هر سال اعلام می شود، یک حرکت فرهنگی از سوی این بنیاد است. انتخاب امسال یکی از رنگهای سیاسی پنتون است که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گره می خورد. این «طیف سبز-زرد تازه که نخستین روزهای بهار را به یاد می آورد، نشان دهندهٔ سر زندگی و تازگی طبیعت است» متن کامل و دانلود فایل: https://www.technameh.com/?p=4064
pixel