سس ترانه |شرکت جام فیروز | کارخانه سس ترانه

9
میزان کلسترول در سس مایونز دبه ای کاهش یافته به حداقل رسیده تا شما با خیال آسوده آن را برای هر غذایی استفاده کنید. ترکیبات این سس با سس های هم گروهش فرق می کند و در تولید آن نوآوری هوشمندانه به کار گرفته شده است. کارخانه ترانه از سال 1381 انتخاب محبوب بسیاری از برای مصرف های خانگی و رستورانی بوده است. سابقه طولانی این مجموعه در تولید سس مایونز آن را به یکی از گزینه های همیشگی تبدیل کرده است. در ادامه توسعه خط تولید سس کچاپ، محصول برتر بعدی کارخانه ترانه راه اندازی خط تولید سس مایونز بوده است. و در تولید آن
pixel