برنامه های صربستان در نمایشگاه بین المللی کتاب

831

امسال صربستان میهمان ویژه سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است. طی نمایشگاه گفتگوی مفصلی با مدیران صربستانی خواهیم داشت. aparat.com/rooydad