هفتمین دوره از مسابقات سنگنوردی پر هیجان نومرز - دانشگاه شریف ، تهران

1,688
نومرز 26 دنبال‌ کننده

هفتمین دوره از مسابقات سنگنوردی پر هیجان - دانشگاه شریف ، تهران با حضور 220 سنگنورد از سطح کشور t.me/nomarzsport instagram.com/nomarzclub nomarz.com

نومرز 26 دنبال کننده
pixel