مصاحبه با دکتر مظفرپور درباره تغذیه صحیح و گیاهخواری

2,898

توضیحات دکتر مظفرپور (فوق تخصص چشم) درباره تغذیه صحیح و گیاهی از دیدگاه علم پزشکی و اسلام.