چرا باید زمان و هزینه خود را صرف پژوهش، نگارش و چاپ مقالات علمی کنیم!؟

135

در این ویدیو مزیت های داشتن مقالات علمی در مجلات معتبر علمی _ پژوهشی و ISI مورد بررسی قرار گرفته است.