اموزش virtualizor - قسمت چهارم - اضافه کردن IP

1,159
https://hosthey.ir/blog/virtualizor-tutorial-4-add-ip.html در قسمت چهارم به شما نحوه اضافه کردن ای پی را به virtualizor می آموزیم.در این قسمت بخش ip pool به صورت کامل بررسی شده و موراد زیر در آن آموزش داده میگردد. اضافه کردن یک رنج ای پی یا همان ip pool: به شما می آموزیم چگونه یک لیست ای پی به سرور خود اضافه کنید و به طور کامل تمامی بخش های اضافه کردن رنج ای پی مورد بررسی قرار میگرد
pixel