ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

گروه مالی گردشگری

26
اجاره تجهیزات صوتی و تصویری و میکروفن کنفرانس رومیزی همراه با اپراتوری توسط شرکت رشد تدبیر نوآور جهت برگزاری نشست گروه مالی گردشگری و هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان و ارزیابی عملکرد این سازمان - 19 بهمن ماه 1399 در محل هتل فرودگاهی امام خمینی (ره) جهت دریافت اطلاعات بیشتر و اجاره میکروفن کنفرانس رومیزی و تجهیزات صوتی و تصویری با شماره ی 02166127120 الی 3 در تماس باشید و یا به نشانیwww.rtnco-av.com مراجعه نمایید.
pixel