قسمت هفتم - ساختار بیزینس مدل (قسمت دوم)

89

در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. این قسمت در ادامه ی معرفی بیزینس مدل است و به مدل های مختلف آن در کسب و کارهای اینترنتی می پردازد.

اقتصادنگار
اقتصادنگار 142 دنبال کننده