آیا این یک نمایش بود؟ / درگیری پشت صحنه برنامه عصر جدید

7,706
همان وقت هم به نظر می رسید این کار از قبل طراحی شده و در اصل یک نمایش و شو باشد... متن کامل مطلب را در این لینک بخوانید: http://www.tourismonline.co/news/44383
pixel