نظرات کارشناسی استاد مصطفی اسماعیل در زمینه فوتبال !!

828
بخشی از مصاحبه تصویری استاد مصطفی اسماعیل در برنامه تلویزیونی اتوگراف؛ دانلود فایل کامل این مصاحبه از کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra
اکبر القراء 459 دنبال کننده
pixel