آموزش BIM

161
BIM چیست؟ BIM مخفیف " Building Information Modeling" و به معنی مدلسازی اطلاعات ساخت می باشد. • آیا این یک مدل فیزیکی، یا سه بعدی، یک عنصر و یا یک فرآیند است؟ o BIM یک فرآیند می باشد. • BIM یک فرآیندی می باشد که تمامی افرادی که دریک پروژه درگیر هستند، تمام داده ها در یک محیط داده مشترک(CDE) به اشتراک می گذارند. آموزش کامل در سایت: WWW.IRAN-BIM.COM/online-shop
pixel