نصب تابلو به دیوار بدون میخ

35,270

ما به خانه نوسازی نقل مکان کرده ایم. چگونه می توان بدون زدن میخ به روی دیوار آسیب دیدنش ، تابلوها را بر دیوار نصب کرد ؟ آیا برای نصب تابلو بدون میخ راهی وجود دارد ؟ www.dekorator.ir

دکوراتور
دکوراتور 82 دنبال کننده
zahra11077

zahra11077

8 ماه پیش
عالین فیلمات