لزوم استراحت پس از هر 45 دقیقه کار

211

اشکال در سیستم خون رسانی و کمردرد و سایر مشکلات جسمی ناشی از کار طولانی مدت بدون استراحت www.salamatomehr.com بزرگترین مرجع روانشناسی ایران

سلامت و مهر
سلامت و مهر 26 دنبال کننده