پیام امام خمینی به مناسبت روز جهانی قدس

636
تمدن اسلامی 413 دنبال‌ کننده
636 بازدید
عنوان: ویژگیهای روز جهانی قدس تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۵۸/ ۲۲ رمضان ۱۳۹۹ مکان: قم مناسبت: روز جهانی قدس موضوع: ویژگیهای روز جهانی قدس حضار: ملت مسلمان ایران شناسه ارجاع: جلد ۹ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۲۷۶ تا صفحه ۲۷۹ نکات مهم پیام امام خمینی: «روز قدس» یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روز قدس،
تمدن اسلامی 413 دنبال کننده
pixel