اولین رویداد لنداستارز

49
لنداستارز 2 دنبال‌ کننده
استارتاپ است و تیمش! میزان اهمیت تیم در استارتاپ به چه صورت می باشد؟! تیم زورق چگونه شکل گرفت؟
لنداستارز 2 دنبال کننده
pixel