موشن گرافیک رویداد تجلیل از فعالترین نهادهای مالی فاینکس ۲۰۱۹

100
pixel