یادبود قربانیان حمله اتمی آمریکا به ژاپن

88
هزاران نفر از مردم ژاپن پس از ۷۴ سال در پارک صلح هیروشیما گردهم آمدند و یاد و خاطره قربانیان حمله آمریکا با بمب اتمی به هیرو شیما را گرامی داشتند.
pixel