کشیدن دندان در ارتودنسی | دکترمسعودداودیان - متخصص ارتودنسی

519

فضای خالی دندان کشیده شده معمولا با دستگاه های ارتودنسی ثابت پوشیده شده و چندان دیده نمی شود. www.dr-davoudian.com , www.mihanortho.com