کارگاه بررسی و تحلیل گروه انبوه‌سازی با رویکرد بنیادی

139

بازار مسکن همیشه یکی از محبوب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاران بوده است. در این کارگاه به طور کامل با گروه انبوه‌سازی و عوامل تاثیرگذار بر رشد این گروه آشنا می‌شوید و به طور دقیق درمی‌یابید که آیا این گروه برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر. همین‌طور چند شرکت مهم از این گروه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

آسا پلاس
آسا پلاس 26 دنبال کننده