زعفران (کاشت، داشت و برداشت)

3,229

در این فیلم کوتاه آموزشی، نکاتی را در باره تولید زعفران با تأکید بر ارگانیک بودن آن خواهیم آموخت. مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.ir - پیام‌رسان‌های تلگرام ، اینستاگرام و ...: ResaneSabz@

رسانه سبز 216 دنبال کننده
pixel