یکی از وحشتناکترین سونامی های جهان

238

، خشم طبیعت را ببینید که در کمتر از 2 دقیقه کل شهر را ویران می کند در این سونامی صدها نفر کشته و بسیاری از زیرساخت های ژاپن ویران شد و پس از سالها هنوز تبعات آن ادامه دارد

۱ ماه پیش
موشن نیوز
موشن نیوز 31 دنبال کننده