مبارزه بهداد سلیمی با لاشا تالاخادزه (رکورد 220 کیلویی)

383
فیتنس
فیتنس 1.6 هزار دنبال کننده