معرفی MS POWER BI

16
لحظاتی از جلسه اول دوره MS POWER BI را با هم ببینیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت http://store.parspajouhaan.com/ مراجعه نمایید.
pixel