وقتی اسکار ماکرو را خورد! (قسمت دوم)

102
خاطرا من و دکتر علی سیار (یکی از حاذق ترین دندان پزشک ایرانی از دهه شصت)
pixel