آموزش کدنویسی کاربردی برای میکروکنترلر - بخش اول

4,157

بخش اول مجموعه فیلم های آموزش کدنویسی کاربردی برای میکروکنترلر (مقدمه) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

دانش
دانش 375 دنبال کننده