چه قدر به داشته هات فکر میکنی؟

5
مرکز مشاوره مکث 9 دنبال‌ کننده
5 بازدید
اشتراک گذاری
1. چه کسی هستی و ارزشت تو زندگی چیه؟ 2. هدفت تو زندگی چیه؟ 3. مقصدت بعد از مرگ کجاست؟
pixel