ماهی هامور سیاه

9,537
ماهی هامور سیاه (Aethaloperca rogaa) از خانواده هامورماهیان ایران است. این ماهی ارزش نسبی صید تجاری و نیز صید ورزشی دارد و امکان تکثیر و پرورش مصنوعی آن نیز فراهم است. ◄ اطلاعات بیشتر http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Aethaloperca-rogaa.html
pixel