رضا غیابی: تشویش | صبح خلاق تهران | گزیده سخنرانی

3,568
این ماه پای صحبت های شخصی نشستیم که در بین افرادی که او را می شناسند به داشتن مهارت رهبرى و دید فلسفى نسبت به کسب و کار و البته فن بیان بالا مشهور است. رضا غیابی تشویش و نگرانی و اضطراب را مطمئناً بسیار دیده و از تجربه های خود برای شما خواهد گفت.
oppmakr 51 دنبال کننده
pixel