مهندس محمد صادقی- کنفرانس سازه و فولاد

66
66 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مصاحبه مهندس محمد صادقی در نهمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد مدیر بازرگانی تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان مصاحبه همزمان با برگزاری نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد (آذرماه ۹۷) انجام شده است وبسایت: www.isssconf.com www.isss.ir