نوشتن نخستین برنامه در سی شارپ - برنامه نویسی در محیط کنسول

290
سکانس 05- نوشتن نخستین برنامه در سی شارپ کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی ️مطالب بیان شده ️آشنایی با روند کدنویسی در سی شارپ ️آشنایی با مفهوم مساله، راه حل و پروژه ️آشنایی با پوشه‌بندی راه‌حل و پروژه و نحوه نام‌گذاری آن‌ها ️آشنایی با مفهوم فضای نام، کلاس و متد ️آشنایی با نحوه اجرای برنامه و محیط کنسول ️آشنایی با فهرست خطا و رفع خطا ️متد WriteLine ️متد ReadKey
pixel