کاردرمانی در اوتیسم

1,748

این ویدئو,کاردرمانی مناسب برای یک کودک اوتیسم را نمایش می دهد. کلینیک آریان با در اختیار داشتن متخصصین کاردرمانی و گفتاردرمانی و بازی درمانی و ماساژدرمانی و ......... پذیرای کودکان اوتیسم شماست.