توضیحات مایکروسافت در مورد پروژه‌ی مک لارن

515

توضیحات Laura Buttler, یکی از معاونین مایکروسافت, در مورد پروژه‌ی لغو شده‌ی لومیا 935 با اسم رمز مک لارن

وینفون
وینفون 942 دنبال کننده