یبوست در بیماران فرسایش مغز Constipation and Dementia

167
یبوست در سالمندان و بیماران فرسایش مغز مشکلی است که اکثر مراقبت کنندگان با آن روبرویند. بهترین و آسانترین راهکار، پیشگیری از بوجود آمدن یبوست است. در این پادکست به علل بوجود آمدن یبوست و سپس به راهکارهای ایمن برطرف کردن آن پرداخته ام. به امید آنکه با بکار گرفتن این راهکارها کمتر با این معضل روبرو شوید.
pixel