مسئله شرعی استاد علم الهدی

299

گروه فرهنگی فاطمیه آذربایجانیهای مقیم مشهد این موسسه ی فرهنگی مذهبی واقع درمشهد مقدس بلوارشهیدکامیاب کامیاب16 میباشد درکلیه ی مراسمات مذهبی پذیرایتان هستیم شب های چهارشنبه مراسم درفاطمیه منعقد میباشد.شماره تماس:09151161520_05132212578