جنایت ماموران شهرداری قم

4,895
علی 1.5 هزار دنبال‌ کننده
درگیری راننده وانت میوه فروش با ماموران شهرداری در قم/ میوه فروش از شدت خشم با مشت به شیشه ماشینش كوبید. وى در درگیری با ماموران بر اثر برخورد سر به جدول کشته شد.
علی 1.5 هزار دنبال کننده
pixel