فیلم قدیمی از بازی محسن تنابنده در اولین تئاتر حرفه ایش

196

نخستین تجربه جدی و حرفه ای محسن تنابنده در مقام بازیگر مربوط می شود به نمایش بارعام ، نوشته و کار حسن وارسته که در سال تابستان 1374 در سالن شماره دو تئاتر شهر اجرا شد. تنابنده که عضو و هنرجوی انجمن نمایش اسلامشهر بود ، بهمراه تعدادی دیگر از هنرجویان این انجمن جذب این نمایش شده و اولین گامهای خود را برای ورود به دنیای حرفه ای صحنه و تصویر برداشتند. محسن تنابنده در این تئاتر نقش داروغه را مقابل سیاه نمایش ، حسن وارسته ، بازی کرد ، به برش کوتاهی از این نمایش توجه کنید.

پایتختی ها 1 دنبال کننده
pixel