بررسی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

222

در این ویدئو پیش بینی سود هر سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در واحد تحلیل و سرمایه گذاری شرکت کارگزاری سرمایه و دانش و با استفاده از نرم افزار تحلیل بنیادی پارس رابین انجام شده، ارائه شده است. لازم به ذکر است در این تحلیل تمامی پارامترهای موثر بر سود شرکت از قبیل نرخ و مقدار محصولات و مواد مورد استفاده به صورت جزئی مورد تحلیل قرار گرفته اند. www.SDBhouse.com

pixel