پلوگوجه با کباب دیگی، مرجان وکیل الرعایا(کارشناس آشپزی)

1,997

#سفره_خانه ، برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: پلوگوجه با کباب دیگی کارشناس: مرجان وکیل الرعایا (کارشناس آشپزی) ، تاریخ پخش: 970519 ، کد ویدیو: 5858