تست تصادف هیوندای النترا

711

هیوندای النترا در بحث ایمنی نیز شرایط خوبی را طی می کند و توانست امتیاز مناسبی از موسسه بیمه ایمنی بزرگراه های آمریکا (IIHS) دریافت کند، در ادامه فیلم کوتاه تست تصادف این خودرو آمده است که پیشنهاد می کنیم از دست ندهید.